lighting
摩羯座個性


摩羯座個性

 • 是 一 個 有 計 劃 的 人 在 一 定 時 間 可 以 預 定 可 達 到 什 麼 目 標
 • 較 不 憑 感 覺 做 事 , 而 是 實 際 去 力 行 事 情
 • 喜 歡 社 會 地 位 , 在 社 會 高 階 層 常 可 發 現 , 但 他 的 人 生 觀 是 從 基 層 做 起 , 結 交 朋 友 亦 如 此
 • 脾 氣 古 怪 , 做 事 較 執 著 , 少 受 左 右 , 喜 歡 一 人 做 事 , 且 做 事 慢 工 出 細 活
 • 不 喜 歡 管 別 人 的 隱 私 , 做 事 光 明 正 大 竭 力 樂 於 助 人

摩羯座小檔案

 • 個 性 特 質

  你 ( 妳 ) 深 思 謹 慎 , 冷 靜 而 準 確 的 判 斷 力 , 予 人 沈 穩 而 嚴 肅 的 印 象 . 你 ( 妳 ) 有 強 烈 的 責 任 感 和 企 圖 心 , 時 時 鞭 策 自 己 努 力 實 現 理 想 . 但 是 , 你 ( 妳 ) 凡 事 都 太 過 認 真 , 乃 至 拘 泥 , 而 顯 得 過 於 剛 強 , 冥 頑 不 靈 .

 • 人 際 關 係

  你 ( 妳 ) 很 容 易 接 受 不 同 的 意 見 和 不 同 個 性 的 人 , 你 ( 妳 ) 的 包 容 性 使 你 ( 妳 ) 的 人 際 關 係 順 暢 無 阻 . 但 是 你 ( 妳 ) 很 保 護 自 己 , 小 心 翼 翼 , 不 會 做 不 利 自 己 的 事 .

 • 裝 扮 重 點

  你 ( 妳 ) 有 很 好 的 審 美 觀 , 不 必 花 太 多 錢 就 能 穿 出 品 味 來 . 規 矩 , 沈 穩 , 米 色 或 茶 色 系 列 的 衣 著 最 適 合 你 ( 妳 ) 的 味 道 .


Topic
射手座男人
星座情報│魔羯座
魔羯座
摩羯座女孩
摩羯座男人--倫敦的雨 巴黎的天空 還有 台北的陽光
摩羯座男人
摩羯座血型篇
太陽星座在摩羯座

摩羯座的特性
摩羯座的優缺點
摩羯座-喜歡活潑外向的女孩
速配星座--摩羯座
星座情報│天秤座
直來直往的告別儀式,水瓶女人最拿手
水瓶座女人
水瓶男人--女人小心
another photo
No another photo
top